Clàusules Abusives


 

<a href=”http://www.ivoox.com/clausules-abusives-audios-mp3_rf_17150010_1.html&#8221; title=”Clausules abusives”>Ir a descargar</a>

Avui han vingut tres advocades a explicar-nos què son les clàusules abusives, quantes n’hi han, de quina mena i com podem reclamar-les.
Un programa molt interessant que per desgracia no hem gravat sencer.

Avui voliem parlar de les clà16931164_10212198462782341_20856581_ousules abusives.S’està parlant molt darrerament d’aquestes clàusules arran de la sentencia del tribunal de Justícia de la Unió Europea declarant abusives les clàusules túnel, més conegudes com a “clàusula suelo”. Tot i que fa anys que hi han sentencies en aquest sentit fins ara molta gent no s’havia assabentat.

 Començarem explicant que es una clàusula abusiva: Es defineix com aquella estipulació que, inclosa en un contracte, no ha estat negociada individualment i que, en contra de la bona fe, causa un desequilibri important en els drets i obligacions del consumidor. La darrera paraula es la més important, ja que això ho diu una normativa europea que defensa els drets del consumidors. Les nostres hipoteques estan plenes de clàusules que han sigut declarades abusives pel Tribunal europeu de Justicia.

La més famosa es la clàusula túnel o clàusula terra. Aquesta limita les variacions del tipus d’interès en una hipoteca d’interès variable. O sigui que tenim contractat l’euribor (Que ara mateix està a -0.1%) més un diferencial d’un punt o mig però continuem pagant un 3% com quan la economia anava bé. Abans del rescat bancari.

 Una altra que ara està de moda la clàusula de les despeses. Sempre que hem una hipoteca ens ha tocat pagar la taxació (Que feia el perit de la entitat bancaria), el Notari (Que ens portava el banc), la gestoria (Que moltes vegades era propietat del banc), etc. Dons bé aquestes despeses diu la llei que s’han de pagar a mitges, ens han de torna la meitat.

També ha sigut declarada il·legal la clàusula del pagament anticipat. A molts ens ha passat que hem fet una aportació de capital i ens han cobrat una “penalització”. En alguns cassos sortia més car que pagar les mensualitats. Dons bé, això també es il·legal.

El interessos de demora, abans cobraven fins un 30% d’interessos de demora si no pagaves la cuota el dia que tocava a més d’una comissió de descobert que també es abusiva: Només et poden cobrar el triple de l’interès legal.

Finalitat del préstec, moltes hipoteques prohibeixen al consumidor llogar el pis o fer-hi alguna activitat econòmica. Tampoc no et poden obligar, si vols llogar una habitació o el pis sencer no es poden oposar I si ets psicòleg o advocat i vols posar una consulta a casa teva tampoc no pots. Espero que escriure llibres com faig jo mentre estic a casa no es consideri activitat econòmica.

Arrodoniment a l’alça, moltes hipoteques inclouen una clàusula dins la formula de calcular el tipus d’interès que obliga a fer sempre l’arrodoniment a l’alça de manera que sempre guanyen “mig puntet més”, dons bé, això tampoc poden fer-ho.

Titulització, si el banc ven la nostra hipoteca a un tercer està obligat a informar-nos i nosaltres tenim el dret de retracto, o sigui podem comprar-la al mateix preu però totes les hipoteques tenen una clàusula en la qual renunciem a aquest dret. Per desgracia (Pels bancs es clar!) aquesta clàusula es  abusiva i per tant ens han d’informar.

 

 

Anuncis